ChatGPT w Italii

Porównanie osiągów GPT-4 i GPT-3.5 na różnych zawodowych i akademickich egzaminach

Wstęp

GPT-4 to najnowszy model AI opracowany przez OpenAI. Jest on ulepszoną wersją GPT-3.5, wcześniejszego modelu tej samej rodziny. W tym artykule przedstawimy porównanie osiągów obu tych modeli na różnych zawodowych i akademickich egzaminach.

Celem artykułu jest pokazanie, jak GPT-4 radzi sobie z zadaniami, które były trudne dla GPT-3.5, oraz jakie są różnice między tymi dwoma modelami.

Metodologia testowania

W celu porównania osiągów GPT-4 i GPT-3.5, przeprowadzono testy na najnowszych dostępnych wersjach różnych egzaminów. Były to egzaminy takie jak: Uniform Bar Exam, LSAT, SAT, GRE, AP czy AMC. Ważne jest zaznaczenie, że modele nie przechodziły specjalistycznego treningu dla tych egzaminów.

Wyniki testów na różnych egzaminach

Porównanie osiągów GPT-4 i GPT-3.5 na podstawie wyników z różnych dziedzin. Wyniki GPT-4 i GPT-3.5 zostały porównane na podstawie osiągnięć na niżej wymienionych egzaminach.

Na Uniform Bar Exam, który ocenia wiedzę prawniczą, GPT-4 osiągnęło wynik na poziomie 90. percentyla, podczas gdy GPT-3.5 – na poziomie 10. percentyla. W przypadku egzaminu LSAT, który jest wymagany do przyjęcia na studia prawnicze w USA, GPT-4 uzyskało wynik na poziomie 88. percentyla, a GPT-3.5 – na poziomie 40. percentyla.

W testach SAT, które oceniają umiejętności czytania, pisania i matematyki, GPT-4 osiągnęło wynik na poziomie 93. percentyla dla części czytania i pisania oraz na poziomie 89. percentyla dla części matematycznej. GPT-3.5 osiągnęło odpowiednio wyniki na poziomie 87. i 70. percentyla.

Podobne różnice można zaobserwować na egzaminach GRE, AP oraz AMC, gdzie GPT-4 także osiągnęło lepsze wyniki niż GPT-3.5.

Warto zaznajomić się z konkretnymi danymi dostępnymi na stronie OpenAI

Przyszłość GPT-4

Z analizy wynika, że GPT-4 ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju i zastosowania w różnych dziedzinach. Jego zdolność do rozwiązania bardziej złożonych zadań może pomóc w ułatwieniu pracy specjalistów w różnych branżach, jak również w edukacji i nauce.

Jednakże, warto pamiętać, że GPT-4, podobnie jak inne modele AI, nie jest doskonałe i może popełniać błędy. Dlatego też, ważne jest, aby dalej prowadzić badania nad bezpieczeństwem i etyką stosowania AI, aby zapewnić jego odpowiednie wykorzystanie.

W przyszłości, GPT-4 może być wykorzystywane w coraz większej liczbie zastosowań, takich jak automatyczne tłumaczenie, generowanie treści czy pomoc w rozwiązywaniu problemów naukowych. Wraz z dalszym rozwojem technologii AI, możliwe jest również, że modele pokroju GPT-4 będą coraz częściej współpracować z ludźmi, tworząc nowe możliwości i ułatwiając życie w wielu aspektach.

W efekcie, warto śledzić postęp technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji i obserwować, jak GPT-4 oraz inne modele AI będą ewoluować i zmieniać sposób, w jaki rozwiązujemy problemy oraz podejmujemy wyzwania w różnych dziedzinach życia.

Podsumowanie

Analiza wyników pokazuje, że GPT-4 osiąga lepsze wyniki niż GPT-3.5, zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych zadań. Wydaje się, że GPT-4 radzi sobie lepiej z interpretacją zadań oraz wykorzystaniem wiedzy do rozwiązania problemów.

Różnice między modelami mogą mieć istotne znaczenie dla potencjalnych zastosowań GPT-4 w różnych dziedzinach życia, takich jak edukacja, medycyna czy prawo. Widać, że GPT-4 ma większy potencjał do radzenia sobie z bardziej skomplikowanymi zadaniami, co może przyczynić się do lepszego wykorzystania AI w przyszłości.

Podobne wpisy

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *